امكانات مجتمع آموزشی فرهيختگان

 

 استفاده از آزمايشگاه زيست،فيزيك وشيمي و كارگاه حرفه وفن به منظور عمق بخشي به مطالب درسي

  بهره گيري از سابت كامپيوتري به منظور اشنايي بيشتر دانش آموزان با فناوري اطلاعات

بهره گيري از كتابخانه با عناوين مختلف به منظور اهداف آموزشي وپرورشي

 استفاده از ورزشگاه در ساعات ورزش

 اردوهاي 3-1 روزه علمي _تفريحي

 توجه به مسائل تربيتي با روش تشويق و اعطاي جوايز به موقع

 سرويس رفت و برگشت

قراردادن ساعات برتامه اضافي در برنامه هفتگي

 به كارگيري دبيران مجرب

 كلاس هاي المپياد و پيشرفته براي تمام پايه ها

 كلاس هاي جبراني براي پيشرفت تحصيلي

 به كارگيري مشاور آموزشي براي تمام پايه ها  و مشاوره فردي

 وجود سیستم های پیشرفته صدور و بررسی کارنامه  در طول سال تحصيلي

 برگزاري روزانه نماز جماعت در نمازخانه مدرسه

استفاده از فناوري تخته هوشمند در تدريس

برگزاری آزمون های پیشرفته تحصیلی از موسسات معتبر آموزشی