کادر اداری 
 

 

سرکار خانم فخرالملوك قاسمي

سمتمعاون مالي و اداري و مسئول واحد ثبت نام
 

مدرك و رشته تحصيلي: كارشناسی ادبيات فارسي

سابقه فعاليت آموزشي: 39 سال

دوره هاي گذرانده شده :

آموزش كامپيوتر - دوره هاي روانشناسي و مديريتي - كارگاه هاي خلاقيت

گزيده افتخارات :

كسب عنوان دبير نمونه در سال 72 ، چاپ دو مقاله در سطح داخلی

 

____________________________________________________________

 

 

سرکار خانم فاطمه رضوانی

سمت :  مسئول امور دفتري  و معاونت دوره اول دبیرستان

سابقه فعاليت آموزشي: 9 سال

مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس ریاضی

_____________________________

سرکار خانم مهشید نادی

سمتمسئول انظباطی و معاونت دوره دوم دبیرستان و پشتیبان دوره دوم

مدرک  و رشته تحصیلی: مکانیک دانشگاه تهران

_____________________________

سرکار خانم افسانه فرجی

سمت : مسئول انظباطی و معاونت

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

_____________________________

سرکار خانم فاطمه رفیعی

سمت : مسئول سايت

مدرك و رشته تحصيلي:مهندسي معماری

 


 

 

 

_________________________________________________________

 

 
     
 
     
مدیریت واحد آموزشی
 

 

 

سرکار خانم مریـــــــــم شهاب

 

سمت : موسس ومدیر مجتمع آموزشي فرهيـــــــختگان  

 

مدرك و رشته تحصيلي  : كارشناسي  فقه و حقوق

 

سابقه فعايت آموزشي: 35 سال

 

 

 
     
 
     
کادر آموزشی
 
 
سر کار خانم شیدا معالج
رشته تحصیلی : کارشناسی مامائی
دبیر: شیمی
پایه:هشتم و نهم
درس :علوم
پایه : هفتم
_______________________________________________________
سر کار خانم ساینا شفاهی
رشته تحصیلی : لیسانس زبان انگلیسی
دبیر:زبان
پایه:هفتم و هشتم و نهم
_______________________________________________________
سرکار خانم فهیمه دیدگاه
دبیر:فیزیک
پایه:هشتم و نهم
_______________________________________________________
سرکار خانم فاطمه رمضانی
دبیر:کار و فناوری
پایه:هفتم، هشتم و نهم
_______________________________________________________
 
سرکار خانم فهیمه عباسی
رشته تحصیلی: لیسانس الهیات
دبیر:پیام های آسمانی
پایه:هفتم، هشتم و نهم
_______________________________________________________
 
 
سرکار خانم ربانی
دبیر:ریاضی
پایه : هفتم
_______________________________________________________
 
 
سرکار خانم رویا جباری
رشته تحصیلی : لیساس ریاضی
دبیر :ریاضی
پایه : هشتم و نهم
_______________________________________________________
 
سرکار خانم فاطمه نصیری
رشته تحصیلی : لیسانس زبان و ادبیات فارسی
دبیر:ادبیات
پایه : هفتم، هشتم و نهم
_______________________________________________________
 
سرکار خانم ملیحه شمالی
رشته تحصیلی : لیسانس عربی
دبیر:عربی
پایه:دوره اول و دوم
_______________________________________________________
 
 
سرکار خانم زهرا ترک
رشته تحصیلی : فوق لیسانس جامعه شناسی
دبیر:مطالعات اجتماعی و تفکر 
پایه:هفتم، هشتم و نهم
 
 
_______________________________________________________
 
 
سرکار خانم طناز سلطانی
رشته تحصیلی : لیسانس تربیت بدنی
دبیر :تربیت بدنی
 
_______________________________________________________
 
سرکار خانم کشتی دار
دبیر :هنر
پایه :هفتم، هشتم و نهم
_______________________________________________________
 
 سرکار خانم زهرا حسینعلی پور
رشته تحصیلی : لیسانس میکروبیولوژی
فوق لیسانس ایمنولوژی
دبیر:زیست و آزمایشگاه و زمین
پایه :نهم ، دهم ریاضی و تجربی وسوم تجربی
_______________________________________________________
 
سرکار خانم  زهرا روزی طلب
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دبیر:شیمی
پایه:دهم و یازدهم ریاضی فیزیک و تجربی
_______________________________________________________
 
سرکار خانم شکوفه اسدی راد
رشته تحصیلی: لیسانس دبیری فیزیک
دبیر:فیزیک
پایه:دهم و یازدهم ریاضی فیزیک و تجربی
_________________________________________
 
 
سرکار خانم  فاطمه خلج
رشته تحصیلی :فوق لیسانس علوم قرآنی و احادیث
دبیر:دینی
پایه:دهم و یازدهم کلیه رشته ها
_______________________________________________________
 
سرکار خانم مشکین بهزادی پور
رشته تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
دبیر:تاریخ و روانشناسی
پایه:دهم و یازدهم انسانی
_______________________________________________________
 
سرکار خانم یونسی
رشته تحصیلی دکترای ادبیات و زبان فارسی
دبیر:ادبیات فارسی
پایه :دهم و یازدهم
_______________________________________________________
 
سرکار خانم  فاطمه نخستین مرتضوی
دبیر:هندسه و آمار
پایه :دهم و یازدهم ریاضی
 
_______________________________________________________
سرکار خانم فریبا فراهانی
رشته تحصیلی : لیسانس ریاضی کاربردی
دبیر:حسابان و ریاضی
پایه:یازدهم ریاضی
_______________________________________________________
 
سرکار خانم زهره انصاری فر
رشته تحصیلی : لیسانس جغرافیا طبیعی
دبیر:جغرافیا
پایه:دهم و یازدهم انسانی
_______________________________________________________
 
 سرکارخانم مریم رحمتی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی
دبیر:منطق و جامعه و اقتصاد
پایه:دهم انسانی
دبیر: فلسفه و جامعه
پایه:یازدهم انسانی
 
_______________________________________________________________
ژینوس دیدگاه
رشته تحصیلی : لیسانس زبان و ادبیت انگلیسی
دبیر:زبان انگلیسی
پایه:دهم و یازدهم