چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فرهیختگان شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
عملکرد واحد مشاوره فرهیختگان در پاییز و دیماه 95
 
گرد آورنده : الناز فیض اللهی
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 • ارایه راهکارهای مدیریت زمان و مطالعه
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی

 

جلسهی اول

 • آموزش روشهای مرور و بازخوانی

 جلسهی دوم

 • حافظه و روشهای ارتقاء آن

 

مهر95

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی جداول مدیریت زمان وهدف گذاری و ارایه
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی

 

 • توضیح و معرفی تراز و نحوه محاسبه آن

ودروس ترازساز، رتبه ساز و سرنوشتساز

آبان 95

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و دستیابی به هدف؛
 • مشاوره ثبت نام دانشگاه سراسری
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی

 

جلسهی اول

 •   توضیحات مربوط به نحوه ثبت نام

دانشگاه سراسری و معرفی دوره های

روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی،

نیمه حضوری، تربیت معلم- کد سوابق

تحصیلی.

 جلسهی دوم

 • تندخوانی و مطالعه برای آزمونهای

تشریحی

 

آذر 95

 

 • راهکارهای مطالعه برای آزمونهای تشریحی
 • بررسی و رفع مطالعات خاص دانش آموزان

دی

95

انتهای پیام/.