دبیرستان دخترانه فرهیختگان

نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه  
محل تولد  
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
     
شماره دانش آموزی  
پایه
آخرین معدل*
دین
 
ملیت
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن ثابت 2*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
آدرس*  
کد پستی  
توضیحات  
سابقه پزشکی  
نمره انضباط سال آخر*  
شغل *  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
توضیحات  
نام  
نام خانوادگی  
شغل*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی  
تلفن همراه*  
توضیحات  
سال تحصیلی*
 
مقطع*
 
پایه*
 
معدل*
نام مدرسه*
 
تلفن*
 
تلفن ثابت 2*
 
آدرس مدرسه*
 
توضیحات
 


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
شماره دانش آموزی
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن ثابت 2
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
توضیحات
سابقه پزشکی
نمره انضباط سال آخر

اطلاعات پدر
شغل
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
توضیحات

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه
توضیحات

سابقه تحصیلی